2009-10-28, §§ 85-96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45678

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-28
Plats:
BUF Söderväg konferensrummet
Tid: 08.30-16.30
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
m Stefan Wramner
c Anders Larsson
c Ursula Jacobsson
c Gullvi Norrby
c Jan Ekdahl §§ 85-92
m Eva Lindström
s Lena Eneqvist, tjg ersättare
s Charlotte Andersson, tjg ersättare
s Eric Martell, 2:e vice ordf
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler
mp Laila Schöllin, tjg ersättare §§ 85-92

Ej tjänstgörande ersättare

fp Sven Bosarfve
c Inger Rosén
c Kjell Genitz
kd Isacc Ouro-Nimini
m Simon Härenstam §§ 85-95 a
v Agneta Högstedt §§ 85-92

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Ann Åslin, sekreterare
För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson §§ 87, 90, 92 95
Gymnasiechef Alf Nilsson §§ 86, 90, 92
Ekonomichef Elisabeth Österdahl §§ 90, 92