Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands ståndpunkter om framtidens färje- och flygtrafik

De gotländska ståndpunkterna om den framtida Gotlandstrafiken har förnyats.

– Inför den nya upphandlingen av färjetrafiken som sker år 2015 är det oerhört viktigt att Gotland har en gemensam syn på vilken trafik vi ska ha för att bäst gynna utvecklingen på ön. Gotland är helt beroende av en väl fungerande färje- och flygtrafik, varje dag, året runt, säger Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.

Året var 2006 när det offentliga Gotland, näringslivsföreträdare, statliga och kommunala myndigheter och andra representanter för föreningsliv och intresseorganisationer förra gången ställde sig bakom gemensamma ståndpunkter, då enbart rörande Gotlandstrafiken.

– Nu har ståndpunkterna ytterligare konkretiserats och de omfattar denna gång även en väl fungerande flygtrafik. Det ska vara enkelt, bekvämt och snabbt att resa till och från Gotland på alla sätt och vis, säger Eva Nypelius.

Ståndpunkterna godkändes av Trafikrådet, ett samarbetsorgan som bland annat består av representanter från näringslivsorganisationer, Gotlands kommun och länsstyrelsen, den 3 november.

De gotländska ståndpunkterna sammanfattas:


Mål

  • Det ska alltid vara enkelt, bekvämt och snabbt att transportera och resa till och från Gotland.

Strategier

  • Hela resan och transporten ska fungera smidigt och enkelt.
  • Två fastlandshamnar, en nordlig och en sydlig.
  • Snabba resor och transporter varje dag året runt.
  • Tur och retur över dagen till hela Sverige.
  • Fast, rabatterat biljettpris på färjan för gotlänningar.
  • Godstransporter till konkurrenskraftiga priser.
  • Tonnage med hög reskvalitet, komfort och säkerhet.

De gotländska ståndpunkterna för färje- och flygtrafiken bifogas i särskild bilaga.