Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
0/10

Fordon
Släckbil

Anspänningstid*
Ingen - värnet har ingen beredskap och därmed finns inget krav på inställelsetid.

Statistik över utryckningar 2016
Brand i byggnad 4
Brand ej i byggnad 12
Trafikolycka 9
Automatlarm 2
I väntan på ambulans 8
Övrigt 1

Totalt 36

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.