Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite deltidsstation

Adress: Lärbrovägen 2, 624 49 Slite

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/9 + 2 heltid dygnet runt

Fordon
Släckbil
Framskjuten enhet
Materialbil

Anspänningstid*
Heltid 90 sek
Deltid 5 min

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 13
Brand ej i byggnad 10
Trafikolycka 9
Automatlarm 18
I väntan på ambulans 20
Övrigt 11

Deltagit som resurs vid larm i annat stationsområde 70

Totalt 151

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.