Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite deltidsstation

Adress: Lärbrovägen 2, 624 49 Slite

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/9 + 2 heltid dygnet runt

Fordon
Släckbil
Framskjuten enhet
Materialbil

Anspänningstid*
Heltid 90 sek
Deltid 5 min

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 7
Brand ej i byggnad 5
Trafikolycka 12
Automatlarm 9
I väntan på ambulans 14
Övrigt 26

Totalt 73

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.