Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo deltidsstation

Adress: Kräklingbo Prästgården 152, 623 70 Katthammarsvik

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/14

Fordon
Framskjuten enhet
Tankbil

Anspänningstid*
7 minuter

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 2
Brand ej i byggnad 4
Trafikolycka 3
Automatlarm 0
I väntan på ambulans 5
Övrigt 8

Totalt 22

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.