Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemse deltidsstation

Adress: Smissgatan 45, 623 51 Hemse

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
5/22

Fordon
Släckbil
FIP -första insatsperson/befäl 
Materialbil

Anspänningstid*
Deltid 5 min

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 5
Brand ej i byggnad 9
Trafikolycka 7
Automatlarm 1
I väntan på ambulans 24
Övrigt 14

Deltagit som resurs vid larm i annat stationsområde 27

Totalt 87

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.