Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemse deltidsstation

Adress: Smissgatan 45, 623 51 Hemse

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
5/22

Fordon
Släckbil
FIP -första insatsperson/befäl 
Materialbil

Anspänningstid*
Deltid 5 min

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 4
Brand ej i byggnad 7
Trafikolycka 10
Automatlarm 4
I väntan på ambulans 22
Övrigt 28

Totalt 75

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.