Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burgsvik deltidsstation

Adress: Hoburgsvägen 50, 623 35 Burgsvik

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/13

Fordon
Framskjuten enhet
Tankbil

Anspänningstid*
7 minuter

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 2
Brand ej i byggnad 0
Trafikolycka 3
Automatlarm, ej brand 1
I väntan på ambulans 12
Övrigt 8

Deltagit som resurs vid larm i annat stationsområde 10

Totalt 36

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.