Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burgsvik deltidsstation

Adress: Hoburgsvägen 50, 623 35 Burgsvik

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/13

Fordon
Framskjuten enhet
Tankbil

Anspänningstid*
7 minuter

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 4
Brand ej i byggnad 2
Trafikolycka 2
I väntan på ambulans 12
Övrigt 4

Totalt 24

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.