Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klintehamn deltidsstation

Adress: Ågatan 3, 623 77 Klintehamn

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
5/18

Fordon
Släckbil
FIP-Första insatsperson/befäl
Materialbil

Anspänningstid*
5 minuter

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 8
Brand ej i byggnad 10
Trafikolycka 7
Automatlarm 5
I väntan på ambulans 16
Övrigt 16

Deltagit som resurs vid larm i annat stationsområde 34

Totalt 96

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.