Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårösund deltidsstation

Adress: Kalkugnsvägen 4, 624 62 Fårösund

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/14

Fordon
Framskjuten enhet
FIP - Första insatsperson/befäl
Tankbil

Anspänningstid*
7 minuter

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 1
Brand ej i byggnad 3
Trafikolycka 4
Automatlarm 
I väntan på ambulans 12
Övrigt 7

Deltagit som resurs vid larm i annat stationsområde 15

Totalt 42