Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårösund deltidsstation

Adress: Kalkugnsvägen 4, 624 62 Fårösund

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
3/14

Fordon
Framskjuten enhet
FIP - Första insatsperson/befäl
Tankbil

Anspänningstid*
7 minuter

Statistik över utryckningar 2019
Brand i byggnad 1
Brand ej i byggnad 1
Trafikolycka 2
Automatlarm 1
I väntan på ambulans 11
Övrigt 16

Totalt 32