BUN § 75

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45289

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 75
Förskolors och grundskolors samarbete med arbetslivet

Dnr BUN 2006/190:60

BUN beslutade 061205 § 104 och BUNs AU 070829 § 53 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag beträffande förskoleverksamhetens och grundskolans samarbete med arbetslivet.

Utvecklingschef Karin Nyström skriver i rapporten:
Flera insatser har gjorts för att kartlägga nuläge och ge förslag till förbättringar inom området. BUFs praktikcentral, E Kärrbrink har genomfört en stor intervjuundersökning 2008/2009 för att ta reda på hur studie-och yrkesvägledningen bedrivs i år 7-9.

Förvaltningen har tillsatt ett centralt utvecklingsuppdrag på 25 % tjänst under läsåret 2008/2009 för att inventera pågående arbetslivsaktiviteter i förskola/skola, bevaka och ta del av Skolverkets nya Allmänna Råd om studie- och yrkesvägledning (publicerade våren 2009) samt kartlägga processen för vägledningsarbete i linjerna.

Målet med utvecklingsuppdraget var också att föreslå förbättringsåtgärder i samarbete med berörda rektorer samt att sprida goda lokala och nationella exempel till skolorna på Gotland. Förmedla kunskap om ny forskning och litteratur, samt föreslå kompetensinsatser. Därtill också revidera processen i dokumentet ”Studie – och yrkesvägledningen i län och kommun på Gotland” från 2004.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1.