BUN § 77

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45287

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 77
Kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Dnr BUN 2008/176:65

Gymnasiechef Alf Nilsson skriver i underlaget

Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI. För närvarande finns ingen skyldighet att anordna egna gymnasiala kurser, men kommunen är skyldig att betala interkommunal ersättning, i de fall särskilda skäl föreligger, om kommuninnevånare söker kurser i annan kommun.

Till våren 2010 föreslås kursutbudet inom den grundläggande vuxenutbildningen omfatta samtliga kurser som anges i förordningen om kommunal vuxenutbildning 1 kap, 16§. Under förutsättning att vi får ett tillräckligt antal sökande till kurser utöver kärnämnena kommer dessa kurser att starta.

Ett förslag till kursutbud för komvux egenverksamhet vårterminen 2010 och planerad extern vuxenutbildning hade lämnats.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer kursutbudet för vuxenutbildning våren 2010