BUN § 82

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45282

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 82
Fenomenalen

Dnr BUN 2008/59:69

Skolverket har riktat kritik och beslutat om minskat statsbidrag 2009 till Fenomenalen. Med anledning av det har ett förändringsarbete startat för att uppfylla förordningstextens krav för science center.

Skoldirektören informerade om att det har bildats en interimistisk styrelse för Fenomenalen med syfta att skapa en ny självständig organisation samt stärka den naturvetenskapliga kompetensen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut