BUN § 84

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45280

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 84
Övriga ärenden

a. Chefskonferensen

Skoldirektören påminde om Skolkompassens återrapportering vid chefskonferensen den 25 september

b. Kök i Garda skola

Garda skolas föräldraföreningen har i skrivelse till Gotlands kommun framfört att Garda skola vid återuppbyggnaden skall utrustas med ett tillagningskök. Ledamoten Brittis Benzler informerade om att hon ställt en fråga i Ks om vem som fattar beslut i den frågan.


c. Organisation av stab och stöd

Skoldirektör Peter Molin informerade om organisationen av stab och stöd i förvaltningen – BUF ”Gute”

Barn- och utbildningsnämndens beslut