2009-09-23, §§ 75-84

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45278

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-23
Plats:
BUF Söderväg konferensrummet
Tid: 08.30-15.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Ursula Jacobsson
c Gullvi Norrby
c Inger Rosén, tjg ersättare
m Stefan Wramner
m Simon Härenstam, tjg ersättare
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e vice ordf
s Hanna Westerén
s  Andreas Persson
s  Aino Friberg Hansson
s Lena Eneqvist, tjg ersättare
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

fp Sven Bosarfve
mp Laila Schöllin
s Jonna Brodd
s Charlotte Andersson

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Gunilla Carlson, sekreterare
För- och grundskolecheferna
Mats Hanell och Bisse Carlsson
Gymnasiechef Alf Nilsson
Ekonomichef Elisabeth Österdahl