2009-09-14, §§ 112-138

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44879
Kommunfullmäktige 2009-09-14
Plats:
Suderbys Herrgård, Västerhejde
Tid: 13.00-18.50