Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn och personal på Fårösunds förskola

Allmän förskola

Allmän förskola är en avgiftsfri förskoleverksamhet för alla barn från höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka eller minst 525 timmar om året mellan 1 september till 31 maj.

Regionen ansvarar för att i dialog familjen organisera och samordna allmän förskola på lämpligt sätt, där barnts behov och vårdnadshaverns önskemål beaktas. En viktig faktor är att verksamheten präglas av kontinuitet och social integration.

Har du redan en plats inom den regionala förskolan på Gotland behöver du inte göra en ny ansökan. Alla som inte har en förskoleplats får under våren det år barnet fyller 3 år ett erbjudande på allmän förskola hemskickat.

I de fall man har Allmän förskola 15 timmar/vecka för barn 3-5 år och inte ansökt om en ordinarie barnomsorgsplacering är man bara berättigad till 15 timmar/ vecka under perioden 1 september till 31 maj. Detta innebär att man inte under denna tidsperiod har rätt att gå upp i tid eller få barnomsorg under sommarmånaderna. Önskar man mer tid eller barnomsorg under 1 juni - 31 augusti ska ansökan göras.

Allmän förskola anses vara viktigt en del i förberedelsen inför skolan där barnen får delta i en pedagogisk verksamhet. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.