2009-08-26, §§ 69-74

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44727

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26
Plats:
Suderbys Herrgård, Västerhejde
Tid: 08.30 - 16.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Ursula Jacobsson
c Jan Ekdahl
c Gullvi Norrby
m Simon Härenstam, tjg ersättare
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e vice ordf
s Hanna Westerén § 70-74
s  Andreas Persson
s Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
s Lena Eneqvist, tjg ersättare § 69
v Brittis Benzler

ej tjänstgörande ersättare
c Inger Rosén
c Kjell Genitz
kd Isaac Ouro-Nimini
mp Laila Schöllin
s Jonna Brodd
v Agneta Högstedt

Övriga närvarande

För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson