Kontakt

Epost: Prao@gotland.se

Praktiksamordnare för grundskolan

Marianne Ekedahl
Telefon: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Louise Nilsson
Telefon: 0498-26 34 26
E-post: louise.nilsson03@gotland.se 

Hanna Widegren
Telefon: 0498-26 97 52
E-post: hanna.widegren@edu.gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever på vårdprao

PRAO- Praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering är sedan 1 juli 2018 obligatoriskt för alla elever i åk 8 och 9 i grund- och särskolan. Minimikravet är att praoperioden ska vara minst 10 dagar, men kan delas upp i flera perioder. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

På Gotland innebär det att det varje termin är runt 600 elever ute och gör sin praovecka. De kommunala skolorna har PRAO med åk.8 på våren och åk.9 på hösten.
PRAO:n är oftast första gången eleverna får praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats och en chans att prova på olika yrkesområden.

Samordning av PRAO

Praktiksamordnaren har till uppgift att tillgodose Gotlands elevers praktikbehov inom skolår 8 och 9.

Under vårterminen anordnas flera vårdprao-veckor tillsammans med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/ Lasarettet för grundskolans elever årskurs 8.

Praktiksamordnaren har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledarna och rektorer.

Syftet är:

  • att ge studie- och yrkesvägledarna ett verktyg så att prao-eleverna på grundskolan skall få en så bred bild som möjligt av arbetslivet och att hjälpa dem att göra ett bra gymnasieval.
  • att på sikt minska felvalet till gymnasiet.

MÅL:

  • att hela arbetsmarknaden utanför skolan inser värdet av välutbildade ungdomar. 
  • att eleverna får ett positivt bemötande på arbetsplatsen
  • att alla elever får sin praktiska arbetslivsorientering tillgodosedd.