Kontakt

Uppsala universitet - Campus Gotland
Besöksadress: Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Telefon: 0498-29 99 00
E-post: registrator@hgo.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Universitetsutbildning på Gotland

Det finns ett universitet på Gotland.

Där kan du studera många olika ämnen.
Det finns kurser i naturvetenskap, teknik, historia, samhälle, konst och spelutveckling.

Det finns program där studierna pågår i flera år.
Det finns också många korta kurser.

Många studenter som studerar bor på Gotland.
Andra studerar på distans och använder webben.
Då kan man bo nästan var som helst i världen.

Campus Gotlands lokaler ligger nära havet, mitt i Visby.
Huset har varit fabrik där man tillverkat malt och tändstickor.
Nu är det ett modernt universitet.

Har du svårt att läsa skriven text?

Om du har svårt att läsa skriven text kan du få stöd.
Du kan få texterna inlästa.
Det finns också ett bibliotek med inläst kurslitteratur.
 

Om studenterna

Många vill studera på Gotland.
Det gäller både de som vill bo i Visby
och de som studerar på distans.

Studenternas förening heter Rindi.
Där kan du få svar på frågor om att studera och bo på Gotland.
Föreningen har en kör och teater.
Rindi ger ut en tidning och ordnar café och pub.
Rindis kårhus ligger vid Almedalen.


Forskning

Lärarna på universitetet forskar inom olika områden.

Här är de ämnen som finns:
Arkeologi, biologi och byggnadsvård.
Etnologi, historia och design.
Konstvetenskap, kulturgeografi, spelutveckling och teknik.