Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Buller

Man kan säga att buller är ljud man inte vill höra.

På dagen märks inte lastbilen som kör förbi.
På natten kanske du blir väckt av den.
Om bullret stör beror på när det sker och vem som hör.

Den som störs av buller ska först prata med den som orsakar ljudet.

Om det inte fungerar kan man ringa samhällsbyggnadsförvaltningen.