Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Att elda med ved

Den som har egen ved vill säkert elda.

Det kan vara ett bra sätt att värma sitt hus.
Men elda så att dina grannar inte störs av röken.
Det är ditt ansvar.

Veden ska vara torr - det är viktigast!
Kontrollera din värmepanna så att all ved verkligen brinner upp.