Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Vatten och avlopp

Rent vatten är livsviktigt.

På Gotland har många egen brunn. Då är det viktigt att kontrollera att vattnet är rent.

Barn och djur är känsligare och kan bli sjuka av orent vatten fast du inte själv gör det.
Det är också viktigt att kontrollera brunnen om du väntar barn.

 

Avlopp
Nästan allt vatten vi använder på Gotland är grundvatten. Det måste vi vara rädda om.
Gotland har tunna jordlager och mycket hällmark.
Berggrunden är sprickig.
Det gör att smuts och föroreningar lätt kan leta sig ner till grundvattnet.