Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Farligt avfall

Allt får inte slängas i soppåsen.

Farligt avfall ska alltid sorteras för sig.

Det här är farligt avfall:

Batterier, lysrör och termometrar.
Sprayflaskor, färg och olja.
Medel mot ogräs och ohyra.
Rengöringsmedel och andra kemikalier.
Lämna farligt avfall hos Miljöstationerna. Miljöstationer finns på alla
Återvinningscentraler
 
Prata gärna med någon som jobbar på återvinningscentralen. Då kan du få hjälp när du lämnar ditt farliga avfall.
 
Här finns Återvinningscentralerna på Gotland:
Burgsvik
Fårösund
Hemse 
Klintehamn
Ljugarn 
Slite 
Visby