Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Sortering och återvinning

Mycket skräp går att använda igen.

Om vi sorterar våra sopor går mycket att återvinna. Det är bra för miljön
Tidningar kan bli nytt papper.
Trä kan brännas och bli energi.
Metall och glas kan smältas och användas igen.

Det finns sju återvinningscentraler på Gotland.
Där kan du lämna dina sorterade tidningar och förpackningar.
På återvinningscentralen kan du också lämna

  • större sopor som möbler
  • ris och grenar från trädgården  
  • lampor och apparater med sladd eller batteri

Allt ska vara sorterat så att det går att kasta på rätt ställe. Det mesta är gratis att lämna. En del saker kostar pengar att lämna.
 

Här finns öppettider och adresser till återvinningscentralerna