Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Fråga om energi

Energi- och klimatrådgivningen ger tips och råd som rör energifrågor.

Är elräkningen för hög?
Ska du köpa solfångare?
Vill du byta uppvärmning av ditt hus?
Vad finns det för bidrag?
Vad ska jag göra om det blir el-avbrott?

Energi- och klimatrådgivningen på Gotland hjälper hushåll, föreningar och små företag.