Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Visby innanför murarna

Visby innanför murarna är ett världsarv.

Det är en modern stad på en plats
där har människor bott i mer än tusen år.

Här finns både historia och nutid.
Det är en del av vår historia.
Det brukar kallas kulturarv.

Innerstaden är en plats som inte liknar någon annan.
Därför finns särskilda regler för den som äger hus.
Det finns också lagar som skyddar kulturarv och fornminnen.


Vill du ändra ditt hus innanför murarna?
Prata med samhällsbyggnadsförvaltningen så får du hjälp.