Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Friggebod

Om du redan har ett hus kan du bygga friggebod.

Då behöver du inte bygglov.
Men du måste följa de regler som gäller.

Friggebodar är små hus.
De får inte vara större än 15 kvadratmeter.
En friggebod får inte vara högre än 3 meter.

Det ska vara minst 4,5 meter till tomtgränsen.
Annars måste du komma överens med din granne.

Prata med samhällsbyggnadsförvaltningen så får du hjälp.