Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Äldreomsorg

Äldreomsorg betyder hjälp för gamla personer.
Det kan vara att få hjälp hemma.
Det kan vara att flytta till ett hem där man kan få mycket hjälp.
Det kan vara att få göra saker på dagarna som är bra för personen.
Den kan vara att en anhörig får hjälp.


Hemtjänst kan hjälpa den som behöver hjälp hemma.

Det kan vara städning, tvätt eller att handla.
Det kan vara hjälp med mat och dusch.
Det kan vara att känna sig trygg på natten.


Särskilt boende är hem för personer som behöver mycket hjälp.

Där finns personal hela tiden som kan hjälpa till.


Dagverksamhet är för personer med demenssjukdom.

I dagverksamheten får man göra saker man kan och tycker om.
Det kan vara att baka eller laga mat.
Det kan vara att sjunga tillsammans.
Det kan vara att spela spel.


Våra mötesplatser är för alla som är 65 år eller äldre.

Dit kan man komma för att göra saker tillsammans.
Dit kan man komma om man känner sig ensam.


Den som är släkting eller vän kallas anhörig.

En anhörig kan hjälpa någon som är gammal eller sjuk.
Den som är anhörig kan också behöva hjälp.
Det finns hjälp till anhöriga.