Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Kontaktfamilj och kontaktperson

En ensam förälder kan behöva vila ibland.

En kontaktfamilj är som en extra familj.
Kontaktfamiljen kan hjälpa ensamma föräldrar.
Ibland får barn bo i kontaktfamiljen.


En kontaktperson är en person som kan hjälpa till.