Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Ekonomiskt stöd

Är du helt utan pengar till mat och hyra?

Då har du rätt att söka försörjningsstöd. Pengarna ska räcka för att klara ett hushåll. Det står i Socialtjänstlagen.

Stödet är tänkt som en nödlösning. Kanske är problemet är arbetslöshet? Då samarbetar socialtjänsten med arbetsförmedlingen.

Regionens budget- och skuldrådgivning kan ge råd om ekonomi och skuldsanering.