Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Vårdval Gotland

Du kan välja vilken vårdcentral du vill gå till.

Om du är nöjd  behöver du inte göra någonting.
Om du vill byta vårdcentral kan du fylla i en blankett.

Blankett för vuxna och barn över 13 år (pdf-fil)

Blankett för barn under 13 år (pdf-fil)

 

Om du har bank-id kan du välja vårdcentral
via din dator eller mobil.

 1. Logga in på 1177.se 
 2. Under vårdval
  klicka på Välj/ändra vårdval
 3. Välj region och kommun
  Klicka på Sök.
 4. Klicka på den vårdcentral du vill välja
 5. Godkänn villkoren och klicka på Fortsätt.
 6. Kontrollera ditt val och klicka på Bekräfta val.
 7. Valet är klart när du ser en bekräftelse på skärmen.