Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Föreningar

På Gotland finns ungefär 900 olika föreningar.

Det är flest i Sverige när man jämför länen.
Det finns föreningar kring nästan alla intressen.

Många föreningar är små och andra har många medlemmar.
Var du än bor på Gotland kan du hitta en förening.
 

Bilda en ny förening

Vilken grupp som helst får bilda förening.
Men det finns saker att tänka på
om man vill ha stöd från regionen.
Då finns regler om hur en förening ska fungera.