Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Särskolan på Gotland

Särskolan finns för elever som inte klarar den vanliga skolan.

Särskolan anpassas till vad eleverna klarar.
Men målen finns i en läroplan.

Det finns grund-särskolan och tränings-skolan
beroende på vilket stöd eleven behöver.
Det finns också gymnasie-särskola.

På särskolan finns extra personal.
De är specialister på just den här skolformen.

Så här presenterar sig särskolan på Gotland:
Vi lär med hela vår kropp
med alla våra sinnen
i meningsfulla sammanhang.