Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är till för dig som är mellan 16 och 20 år.

Det finns många olika utbildningar att välja mellan.
På varje program väljer du dessutom en inriktning. 

En del utbildningar leder till ett yrke.
Andra ger grunden för att du ska kunna
studera vidare på högskola och universitet.

Det finns särskilda program: introduktionsprogram,
för elever som inte har rätt att söka till de nationella programmen
eftersom de saknar betyg i vissa ämnen.

Region Gotland har en kommunal gymnasieskola: Wisbygymnasiet.
Skolan har ungefär 1500 elever.

Om du klickar på länken nedan kommer du till en sida med information
om alla gymnasieutbildningar som finns på Gotland.

På sidan finns även information om de
fristående gymnasieskolornas utbildningar.

Texten är inte skriven på lätt svenska.
Läs mer om gymnasieutbildningarna här.