Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Grundskolan

Det finns grundskolor på Gotland från Fårösund i norr till Öja i söder.

På de flesta skolorna på landet finns det också
en förskola och ett fritidshem.

Sju skolor har högstadium, med elever i årskurs 7 till 9.
Det är i Visby, Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn och Hemse.

Undersökningar visar att skolorna på Gotland är bra.
Då jämför man med skolor i hela Sverige
och man har kontrollerat hur det
går för eleverna i skolorna.

Skolverket undersöker hur många elever
som klarar alla ämnen i skolan.
Region Gotland frågar också eleverna om
vad de tycker om skolan.
Eleverna ska vara trygga och trivas i skolan.

Sammanställningar av resultat

Resultaten i undersökningarna sammanställs i rapporter.
(Texten är inte skriven på lätt svenska)


Fritt skolval   

På Gotland kan man själv välja vilken skola barnen ska gå i.

Målet är att alla ska få gå i den skola de önskar.
Men det finns en gräns för hur många elever
en skola kan ta emot.
De som bor nära skolan ska först få sin plats.
 

Skolplikt och rätten till skola

Den lag som styr skolan heter skollagen  .
Skollagen bestäms av riksdagen
Den gäller för alla skolor i Sverige.

I skollagen står  att alla barn i Sverige
ska gå i skolan från det år man fyller sju år.
Det kallas för skolplikt och gäller till årskurs 9.
Alla barn och ungdomar har rätt att få utbildning.
 

Skolskjuts

Alla elever som går på sin hemskola och
bor långt från skolan får skolskjuts.
Barn som har farlig skolväg kan också få skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller bara elever som går på sin hemskola.
De som har valt en annan skola får inte åka gratis skolskjuts från hemmet.