Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Barnomsorg och förskola

I den pedagogiska omsorgen – det som förut kallades familjedaghem eller dagbarnvårdare – och i förskolan kan barn som är mellan 1 till 5 år vara medan föräldrarna arbetar eller studerar.

Det finns 56 förskolor på Gotland. 41 av dem drivs av Region Gotland.

Förskolan är det är första steget i en utbildningskedja
tillsammans med förskoleklass, grundskola och fritidshem.
På förskolorna finns personal med bra utbildning.

Förskolan ska locka till lek och lärande.
Det är viktigt att barn och föräldrar trivs
på förskolan och att barnen känner sig trygga.

Den pedagogiska omsorgen på Gotland finns
som ett privat alternativ och drivs inte av Region Gotland.

Länk till sida med mer information ​som inte är på lättare svenska