Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar.
Där står att alla har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Offentliga handlingar är till exempel beslut som kommunen tagit.
Det kan vara protokoll eller sammanställningar.

När du vill se på en allmän offentlig handling
behöver du inte tala om vem du är,
eller varför du vill se handlingen.

Det finns handlingar som omfattas av sekretess.
Det kan till exempel vara att för skydda enskilda människor.
Sådana handlingar är inte offentliga.
De lämnas inte ut.

Arbetsmaterial är inte offentlig handling.