Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Medborgarförslag

Har du en idé?

Är det något som Region Gotland kan bestämma?
Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Alla som bor på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Det gäller alla som bor på ön,
även de som inte har rösträtt.
Även barn och ungdomar får lämna förslag.

Fullmäktige beslutar om medborgarförslag som fullmäktiges ansvar.
Andra medborgarförslag lämnas till den nämnd förslaget gäller.