Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Nämnderna

Regionen gör många olika saker.

Varje område har en förvaltning.

Varje förvaltning styrs av en nämnd.
I nämnden finns politiker.
De bestämmer hur förvaltningen ska skötas.

De som arbetar i förvaltningen är tjänstemän.
De är anställda av regionen.
Politikerna bestämmer vad tjänstemännen ska göra.

I Region Gotland finns 10 nämnder och 6 förvaltningar.
De har ansvar för 10 olika områden.

Här kan du läsa mer om vad Region Gotland gör