Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Regionråden

Regionråden är politiker som arbetar
och får lön från Region Gotland.

Alla andra politiker sysslar med politik på sin fritid.

På Gotland finns nio regionråd som jobbar hel- eller deltid. 

Eva Nypelius (C) är regionstyrelsens ordförande. Hon är den som leder den politiska majoritetens arbete under denna mandatperiod (2018-2022).

 

De övriga är 
Stefan Nypelius (C)
Eva Ahlin (C), 40 %
Fredrik Gradelius (C), 60 %
Jesper Skalberg Karlsson (M), 50 %
Andreas Unger (M), 50 %
Meit Fohlin (S), 75 %
Filip Reinhag (S), 50 %
Saga Carlgren (V), 25 %