Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Regionstyrelsen

I Region Gotland har regionstyrelsen 15 ledamöter.
De kommer från Centern, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Regionstyrelsen sammanträder en gång i månaden.

Det är regionfullmäktige som väljer vilka politiker som ska sitta i regionstyrelsen.