Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar om frågor som rör hela regionen.
 

En viktig fråga är hur hög skatten ska vara.
och hur mycket vi ska betala för olika tjänster.
Vad ska tandvården och äldreomsorgen kosta?

Fullmäktige beslutar om hur regionens pengar ska användas.

Fullmäktige tar också beslut om frågor som rör Gotlands framtid.
Ett exempel är Vårt Gotland 2040.
Det kan du läsa om här

 

Politikerna i regionfullmäktige träffas varje månad.
Det står i tidningen när mötet är
och var man ska vara.
Du får gärna komma och lyssna.

På Gotland har regionfullmäktige 71 ledamöter.

Så här ser regionfullmäktige ut just nu.
Här kan du se hur många mandat varje parti har.