Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Gotlands vision och varumärke

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.

Så lyder Gotlands gemensamma vision för år 2040.
Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör och bygger
på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att
Gotland ska vara i framtiden.

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet.
Här kan människor och verksamheter utvecklas
och bidra till en bättre värld.
Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar

Det finns fem ord som är extra viktiga för Gotland.

De ger en bild av Gotland och av oss som bor på ön.
Det är varumärket för Gotland.

Orden är:
Kreativitet • Närhet • Omställning • Livskraft • Magiskt