Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Vi jobbar i Region Gotland

Ungefär 6 600 gotlänningar har sitt arbete hos Region Gotland.

Här finns 250 olika yrken.
Många arbetar med sjukvård och omsorg.
Men det finns också ovanliga yrken som bokbindare
och hamnfogde.
 

Många arbetar heltid.
De jobbar oftast 40 timmar varje vecka.
Ungefär var tredje anställd i kommunen arbetar deltid.
 

Många kvinnor arbetar hos Region Gotland.
Det är viktigt att det finns både män och kvinnor på alla arbetsplatser.
 

Vi vill att män söker jobb
där det brukar vara flest kvinnor.
Och att kvinnor söker jobb
där det brukar vara flest män.
Vi vill att kvinnor söker chefsjobb.
 

Ganska få ungdomar jobbar vid Region Gotland.
Medelåldern bland de anställda är nästan 47 år.
De närmaste åren kommer många att bli pensionärer.
Då kommer det att behövas nya läkare, sjuksköterskor och ingenjörer.
 

Många unga gotlänningar flyttar från ön för att studera eller arbeta.
Vi hoppas att de kommer tillbaka.
Då kan de söka jobb hos Region Gotland.
 

Vill du söka jobb hos regionen? Läs mer här