Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Vilka bestämmer?

Det är politikerna som bestämmer i regionen.
Men det är vi som bor på Gotland som väljer
vilka politiker vi vill ha.
Det är demokrati.

Nämnderna 

Regionen gör många olika saker.
Varje område har en förvaltning.

Varje förvaltning styrs av en nämnd.
I nämnden finns politiker.
De bestämmer hur förvaltningen ska skötas.

De som arbetar i förvaltningen är tjänstemän.
De är anställda av regionen.
Politikerna bestämmer vad tjänstemännen ska göra.

 

Regionfullmäktige 

Politikerna i regionfullmäktige bestämmer om frågor som rör hela regionen.

Det är regionfullmäktige som bestämmer
vilka nämnder som ska finnas i regionen.

Läs mer här om Politik och demokrati