Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Detta gör Region Gotland

Region Gotland är indelad i olika förvaltningar.
Varje förvaltning har ansvar för ett område.

Regionstyrelseförvaltning

Regionstyrelseförvaltningen har ansvar för hela regionen.
Pengarna ska räcka och användas på rätt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen ska se till att allt fungerar.

Regionstyrelseförvaltningen arbetar också med Gotlands framtid. Det kan du läsa om här Vision Gotland 2025.

 

Barn och utbildning

Här tar man hand om skolorna på Gotland.
Från de minsta barnen i förskolan
till vuxna som studerar på komvux.
Läs mer här: Barn och utbildning.

 

Hälsovård och sjukvård

Här finns vårdcentralerna och lasarettet.
Här finns vård för alla som inte mår bra.
Hälsovården ska hjälpa oss att vara friska.
Läs mer här: Hälso- och sjukvård.

 

Samhällsbyggnad

Den som vill bygga ett hus måste få ett tillstånd. Det kallas bygglov.
Det är en av de saker som samhällsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa till med. 
Den som vill öppna ett café eller en restaurang ska också prata med förvaltningen.

Här arbetar man också med miljöfrågor.
Hur man får använda gödning i lantbruket är ett exempel.
Läs mer här: Miljö- och hälsoskydd
Läs mer här: Bygga och bo

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter också räddningstjänsten.
Här finns brandkåren och ambulans.
Räddningstjänsten kommer till bränder och trafikolyckor.

Det bästa är om olyckor inte sker.
Därför arbetar Räddningstjänsten också med att förebygga olyckor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser till att det finns bussar.
Bussarna ska finnas både i Visby och på landet.
Läs mer här: Att åka buss på Gotland

 

Socialtjänst och omsorg

Hit kan alla gå som behöver hjälp.
Det kan gälla dig själv eller någon du känner.
Det kan var barn som inte har det bra.
Det kan vara problem med alkohol eller droger.

Om du har ett funktionshinder
ska du prata med omsorgen.
Äldre som behöver hemtjänst eller annan hjälp
kan kontakta äldreomsorgen.

 

Teknikförvaltningen

Här arbetar man med gator, vägar och parker.
Man har också ansvar för hamnar.

Teknikförvaltningen ser till att soporna hämtas
och man sköter återvinningen.
Läs mer här: Sopor och Återvinning

Rent vatten och bra avlopp är andra viktiga saker som tekniska förvaltningen tar hand om.
Läs mer här: Vatten och avlopp