Kontakt

Post/besöksadress:
Humlan förskola
Lännaväg 6
621 82 Visby

Rektor 
Petra Larsson
tfn: 0498 - 26 94 32
E-post: petra.larsson@gotland.se

bitr rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 20 41 82
E-post: gitte.daun@gotland.se

Skoladministratör:
Inga-Lena Kalmen
Tfn:0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Telefon avdelningarna:
Avdelning Ängen:
0498 - 269698

Avdelning Hagen:
070-4476740

Avdelningen Heden:
070-0832293

Avdelningen Myggan :
073-7658953

Avdelningen Jordhumlan:
070-0832197

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Humlegården förskola

Humlan förskola har tillsammans med grundskolorna i området en medveten stävan med en pedagogisk ide från förskola till skolår 6 där: 

H står för Hälsa
U för Utveckling
M för Medkänsla
L för Lärande
E för eleven/barnet

Vår ambition är att det ska vara känt för alla att vi på olika sätt håller den pedagogiska idén högt och dagligen uppmuntrar ett förhållningssätt som befrämjar hälsa och utveckling. Vi arbetar på olika sätt med medkänsla, fokuserar och utmanar till varje individs eget lärande.  Allt utgår från principen att vi alla är här för eleverna och barnen.

 

Hitta direkt