BUN § 58

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44244

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 58
Åtgärder med anledning av branden i Garda skola

Dnr BUN 2009/115:63


Garda skola förstördes vid en brand 2009-05-17. Under resten av vårterminen får eleverna sin undervisning i eller i anslutning till Stånga skola.

BUN Au beslutade 2009-06-03 att Garda skolas verksamhet under läsåret 2009/10 skall bedrivas i tillfälliga lokaler i Garda.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1.  Skolverksamheten skall även framgent bedrivas i Garda


    2. BUN hemställer hos Tekniska förvaltningen
    - att återuppföra Garda skola
    - att lämna förslag till hur förskoleverksamheten eventuellt kan inkluderas vid byggnationen i Garda.