BUN § 59

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44243

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 59
Kommunens kvalitetsredovisning 2008

Dnr BUN 2009/84:61
Ett förslag till kvalitetsredovisning för Gotlands kommun 2008 hade utarbetats. Kvalitetsredovisningen skall skickas till Skolverket.
En del synpunkter framfördes som skall beaktas i den slutliga versionen.


Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Kvalitetsredovisningen justeras utifrån BUNs diskussion och läggs därefter till handlingarna.