BUN § 60

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44242

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 60
Revidering av intagningsplatser på Samhällsvetenskapsprogrammet

Dnr BUN 2008/219:61

Eleverna har nu gjort sina slutgiltiga val och förvaltningen har gjort en testkörning för att se om valen förändrats jämfört med den preliminära intagningen.  Testkörningen är ingen intagning. Eleverna har fördelats på programmen utifrån sina höstterminsbetyg och obehöriga elever är inte medtagna. Den slutgiltiga intagningen görs först i början av juli. Det är fortfarande osäkert hur många av de elever som sökt från andra kommuner som kommer att acceptera en plats på Gotland.

Den nya sökandebilden visar att fler elever än vid den preliminära intagningen har sökt Richard Steffen gymnasiets Samhällsvetenskapliga program. I sitt ursprungliga förslag föreslår gymnasiechef Alf Nilsson en utökning av antalet platser med 30. Förutsättningarna har något förändrats varför hans förslag nu är en utökning med 22 platser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Antalet platser på Richard Steffengymnasiets Samhällsvetenskapsprogram utökas med 22 platser.